Met biddende afhanklikheid stel ons die volgende pos van musiekleier by die Strooidakkerk in die Paarl bekend. Die pos is vanaf 1 Julie 2019 vakant.

Die musiekbediening in die Strooidak is van kardinale belang en vorm ‘n groot deel van die Strooidak se identiteit tydens eredienste. Die geskikte kandidaat moet aan die volgende kriteria voldoen:

PERSOONLIKHEIDSEIENSKAPPE:

 • Die persoon moet ‘n verhouding hê met Jesus Christus en moet inskakel by die Strooidak en dit sy/haar geestelike tuiste maak.
 • Die persoon moet leiding neem tydens ons dienste, sowel as met die organisering en koördinering van die dienste.
 • Die persoon moet musiekkennis hê en ‘n groep kan lei in verskillende musiekgenres. (lofprysing, aanbidding)
 • Die persoon moet die gemeente sowel as die geleentheid kan “lees”en verstaan, en ook in Engels en Afrikaans kan bedien.
 • Die persoon moet entoesiasties wees en mense kan bestuur.

PLIGTE VAN MUSIEKLEIER:

 • Beskikbaar wees Sondagoggende, vir spesiale dienste op ander dae en/of tye, asook vir ander geleenthede bv. belydeniskampe
 • Weekliks betrokke wees by die beplanning van Sondag se dienste, insluitend die keuse van musiek
 • Beplan uitvoering van musiek vir die verloop van die erediens: Reël orkeslede en sangers vir elke diens

Reël klankman en persoon op skerms

Skakel met orrelis

Stuur van musiek vooraf aan orkeslede

Voor diens: opstel en inoefening van liedere

 • Identifiseer nuwe musikante en sangers en brei so die orkeste uit
 • Neem leiding en skep atmosfeer tydens dienste
 • Opstel en bestuur van jaarlikse begroting van die musiekbediening
 • Herstel en instandhouding van toerusting
 • Bywoon van kursusse en opleidingsgeleenthede soos nodig

Ons as Gemeente wag biddend op aansoeke en weet dat die Heilige Gees aan ons die geskikte persoon sal stuur.  ‘n Volledige CV moet elke aansoek vergesel en die kandidaat moet bereid wees om na die Paarl te kom vir ‘n onderhoud.  Die aansoeke sluit op 5 Junie 2019 en CV’s en aansoeke moet gestuur word na die Skriba, Christel Oosthuizen, by skriba@strooidak.co.za.

Die salaris is onderhandelbaar.