Geloof en Wetenskap

Waarom is daar iets en nie niks nie?  Het alles “sommer” tot stand gekom?