Geloof en Rede

Wat doen ek wanneer ek glo? Ons doen dit aan die hand van drie woorde uit Psalm 9:11: ken, vertrou en soek.