Malikhanye, ’n nuwe dagsorgsentrum in Pine Valley, Wolseley, is hierdie week onthul en dien as ‘n vennootskapsmodel vir gemeenskapsontwikkeling tussen die regering, die sakesektor en die burgerlike samelewing.

Dit het alles begin as ‘n droom van Sophia Louw, nou ’n afgetrede maatskaplike werker wat alles in die stryd gewerp het om ’n bestaande, nederige dagsorgsentrum in stand te probeer hou. Die drie-kamer gebou in ‘n voorheen-benadeelde gemeenskap was verwaarloos, die registrasie het verval en dit kon nie langer as ’n dagsorgsentrum funksioneer nie.  In 2009 is Badisa, ’n maatskaplike diensorganisasie, deur verskeie rolspelers asook die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling genader om die sentrum te help om weer sy deure in Januarie 2010 as die Malikhanye Dagsorgsentrum te open.

Die gemeenskap van Pine Valley is verafgeleë van ander skole in die omgewing. Die vinnige uitbreiding deur die toevoeging van 530 HOP huise in die omgewing het ook ’n groeiende aanvraag geskep vir die veilige versorging van voorskoolse kinders wat vroeëkindontwikkeling en skoolgereedheidsvaardighede in Afrikaans en isiXhosa benodig het.  Die aantal kinders by die sentrum het van 39 tot 79 gegroei, met die nuwe struktuur wat nou dienste aan 120 kinders kan voorsien.

Die groeiende behoefte het gelei tot die oprigting van ’n bykomende tydelike gebou deur die inisiatief van die Nederduits Gereformeerde Kerk en die inwoners van die Breerivier Vallei en Wolseley. ’n Tweede tydelike struktuur is verder deur die Hoop en Versoening Trust moontlik gemaak.

Die beheerraad en taakspan van Malikhanye het egter ‘n droom gehad om ‘n veilige en doeltreffende fasiliteit daar te stel waar kinders kan groei en ontwikkel en waarop die gemeenskap kan trots wees.

Tydens 2014 het die Nasionale Loterye Raad (LOTTO) aansoeke vir die ontwikkeling van ‘n Vroeëkindontwikkeling (VKO) -infrastruktuur in Suid-Afrika aangevra en is R3.5 miljoen aan Badisa toegeken vir die bou van ‘n nuwe dagsorgsentrum in Wolseley. Die Witzenberg Munisipaliteit het grond naby aan die bestaande sentrum beskikbaar gestel vir verdere ontwikkeling.

Die Nasionale Loterye Raad het bouplanne en spesifikasies voorsien, maar ‘n bouer wat aan die spesifikasies en toegekende bedrag kon voldoen kon nie gevind word nie. Die projek is toe gestaak, maar die Nasionale Loterye Raad het vir Badisa die geleentheid gegun om aansoek te doen om die bestaande fondse vir ‘n voorafvervaardigde struktuur aan te wend. Boland Bouers is aangestel om die finale struktuur binne ‘n gespesifiseerde tydraamwerk te voltooi.

Kobus Smit van Boland Bouers het na aanleiding hiervan besluit om die Nasionale Loterye Raad se fondse aan te vul deur ‘n groter en beter infrastruktuur te skep vir die kinders. Verdere onderhandelinge met die Nasionale Loterye Raad het gevolg en goedkeuring is verleen vir die oprigting van die pragtige gebou wat ons kon staanmaak.

Vandag is ons dankbaar dat ons, ten spyte van verskeie uitdagings, hierdie droom kon verwesenlik en wil ons, ons opregte dank uitspreek teenoor die beheerraad en die taakspan, insluitende Dirk Louw, Wouter van Velden en Johan Neethling, asook die Witzenberg Munisipaliteit, die Nasionale Loterye Raad en Boland Bouers wat almal kragte saamgesnoer het om hierdie projek moontlik te maak.

“Ek weet hierdie skool sal ‘n groot verskil maak in die lewe van baie kinders en ek dank God dat ons deel kon wees van ‘n projek wat soveel geluk en hoop vir die toekoms kan bring. Ons is baie dankbaar teenoor die LOTTO vir die voorsiening van die fondse en wil ook veral vir Kobus Smit van Boland Bouers bedank, wie ons soveel meer as net ‘n gebou gegee het, naamlik die investering van sy kundigheid, tyd en eie geld”, sê Dirk Louw, een van die gemeenskapsleiers en kampvegters van die projek.

Die projek is uiteindelik in November 2019 voltooi en die gebou is op 29 November 2019 bekend gestel. Badisa is vol vertroue dat die dagsorgsentrum vroeg in 2020 vanaf die nuwe perseel bedryf sal word as ‘n program van Little Seeds, ‘n gesamentlike inisiatief van Badisa en Diaconia.

Dit is ons droom dat elke kind wat Malikhanye Dagsorgsentrum sal bywoon, hul volle potensiaal sal verwesenlik en die toekomstige leiers van Wolseley en ons land sal word.

Vir meer inligting, kontak Annemarie Bezuidenhout by abezuidenhout@badisa.org.za