‘n Program van Badisa

Toevlug benodig die dienste van 2 Geregistreerde Verpleegkundiges om aan te sluit by hul dinamiese multidissiplinêre span. Persone wat ’n verskil wil maak, passievol is oor die afhanklike en wat hulle verder wil bekwaam in die veld van substansgebruik is welkom om aansoek te doen.

 

Pos 1:             Geregistreerde Verpleegkundige:  Afdelingshoof

Pos 2: `           Geregistreerde Verpleegkundige

 Pos 1 en 2:

  • Diploma/Graad in Verpleging
  • Registrasie as Geregistreerde Verpleegkundige by SARV
  • Kode 08 rybewys
  • Rekenaarvaardigheid
  • Kennis van substansmisbruik
  • Kennis in die veld van psigiatrie
  • Moet inskryf vir die nagraadse diploma in “Addiction Care” en voltooi.

Pos 1:

  • Vermoë om detoksifikasie eenheid en die mediese afdeling te bestuur in lyn met alle regulasies.

Toevlug bied ‘n mededingende vergoedingspakket

Epos volledige CV, bewys van kwalifikasie asook verwagte salaris aan:   trossouw@toevlug.org

Sluitingsdatum: 17 Desember

Diensaanvaarding:  Spoedig moontlik