Op Maandag, 12 Februarie, het ‘n groep van 19 senior lede van die Kuier en Kletsgroep van die Toringkerk in die Paarl ‘n besoek aan die Kerkargief in Stellenbosch afgelê. Hulle is hartlik verwelkom deur die vriendelike personeel toe hulle aangekom het. Dr. Andrew Kok, die argiefbestuurder, het hulle op die eerste vloer genooi om tee en koffie te geniet terwyl hy hulle ingelig het oor die verskeie artefakte in die glaskaste. Dit was veral interessant vir die groep om te hoor van die verskeie Andrew Murrays wat in die voetspore van die bekende ds. Andrew Murray getree het.

Die groep is in twee verdeel, en dr. Kok het een groep na die “verborge kluis” geneem. Hy het hulle verduidelik dat die kluis spesiale beheerde toestande handhaaf vir die bewaring van boeke en dokumente, met die ideale temperatuur van 12 grade Celsius en ‘n humiditeit van 55%. Dit was indrukwekkend om te sien hoe noukeurig alles georganiseer is en hoe die oudste geskrifte in ‘n uitstekende toestand bewaar word.

Dr. Kok het ‘n oud geskrif, die “Kerkenboek van die Caap van Goeie Hoop” uit 1665-1695, uitgelig as ‘n voorbeeld van die kosbare items in die argief. Ander versamelings sluit agendas, notules, en werksaamhede van Sinodes, Ringe, en Gemeentes in, wat van groot waarde vir navorsing is.

Collette de Wet, ‘n argivaris, het aan die ander groep die binneste werke van die kluis verduidelik. Die ervaring was verrikend, en die kennis en passie van die personeel was aansteeklik. Die uitdaging van digitalisering is ook aangespreek, met dr. Kok wat opmerk dat die koste daarvan aansienlik sou wees, veral vir die groot omvang van die argief.

Die besoek aan die Kerkargief was ‘n wonderlike ervaring wat die groep met ‘n nuwe waardering vir die bewaring van ons geskiedkundige skatte weggestuur het.