2017-04-25UDM

25 April 2017

Jeremia 18: 3-4 “Ek is toe af na die pottebakker se huis toe, en hy was juis besig om iets op die skyf te maak. Maar die ding wat hy aan die maak was uit die klei, het misluk, en hy het toe iets anders gemaak soos hy dit wou hê.”

Alles het verander. Die politieke en ekonomiese konteks wat tans in Suid-Afrika heers, lok ’n verskeidenheid van reaksies by ons uit: van intense woede tot totale apatie. Die droom van ’n post-’94 reënboognasie lê byna aan skerwe en die samelewing is onseker oor die pad wat voorlê. Tydens die afgelope moderatuursvergadering het ons ruim tyd geneem om te besin oor die huidige situasie in Suid-Afrika en die uitdagings wat dit aan die kerk bied.

Ons het ook na stemme op gemeentevlak geluister, stemme wat vertel het van die krag van innerlike, geestelike transformasie wat benodig word in konflik- en oorgangstye – klei wat weer gevorm moet word, hervorm of as’t ware gereformeer moet word. Is ons nie nou juis in ’n tyd waar die kerk terug is op die skyf in die pottebakker se huis nie? Alles het verander.

Ons is bemoedig deur 2 Korintiërs 4: 1-18, wat ons daaraan herinner dat ons kleipotte broos is en dit breek. Die skat in ons, die krag van die heerlikheid van God, skemer juis deur in ons broosheid. En daarom skep ons moed, want ons hoop is gesetel in die versekering dat die Pottebakker ons nog steeds in sy hand het en dat Hy nie die werk van sy hande laat vaar het nie. Geen politieke of ekonomiese toestande of droogte het die laaste sê oor Suid-Afrika nie. Ons herinner mekaar aan ons verbintenis aan ons land en al sy mense. Dit sal goed wees as gemeentes by alle eredienste spesifiek vir ons land en sy mense sal bly bid.

God se naby-wees in ons eie broosheid spoor ons ook aan om naby te wees aan weerlose mense, uitgelewerde mense en verontregte mense, juis in hierdie moeilike tye. Daar waar gelowiges ’n stem raak vir stemloses in die samelewing, daar waar vrede en geregtigheid hande vat en getuig van Christus se opstanding en lewe. Mag die Here, deur sy genade, vir ons almal die geleentheid gee om so te kan getuig van ons hoop in hierdie onseker tye. Laat ons nie vergeet dat Paastyd vertel van die Lig wat deurgebreek het nie.

Die moderatuur se beplande streeksbesoeke vind aan die begin van Meimaand plaas. Ons sien uit daarna om mekaar te sien, na mekaar te luister en saam te besin oor sake wat ons sinodale streke raak. Die streeksbyeenkoms van die middag van 9 Mei op Wellington is doelbewus gereël om saam te val met die Andrew Murraygedenkgesprek wat dieselfde oggend by die Hugenote Kollege plaasvind. Die moderatuur wil graag leraars en gemeenteleiers aanmoedig om hierdie gedenkgesprek by te woon en daarna te bly vir die streeksbyeenkoms, ongeag van watter streek hulle afkomstig is.

Die afgelope naweek is gekenmerk deur gelowiges wat regoor die land voor die Here in gebed gekniel het. Kom ons hou aan met bid:

  • ’n dankgebed vir goeie reën wat oor dele van ons streek uitgesak het;
  • ’n smeekgebed vir die Kaapse metropool se damme wat byna leeg is en die ander gebiede in nood; en
  • ’n intreegebed vir ons land se regering en ekonomie.

Seën en vrede.

Melanie Thirion

Namens die moderatuur

Sinode van Wes-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za

Hierdie brief is ook as pdf-dokument beskikbaar: klik hier.