24 Januarie 2017

Geagte kollega

Die afgelope Sondagaand, by die bevestiging van een van ons jong predikante, het die betrokke dominee in sy intreepreek (oor Psalm 127: “As die Here die huis nie bou, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs …”) die volgende merkwaardige opmerking gemaak: Die teenoorgestelde van rus, is nie werk nie. Die teenoorgestelde van rus, is onrustigheid. Jy kan werk vanuit ’n plek van onrustigheid. Of jy kan werk vanuit die rus in God.

Dit was ’n voorreg om as moderatuur, saam met die voorsitters van die sinode se diensgroepe, weer aan die begin van die jaar by Volmoed naby Hermanus vir twee dae stil te word voor die Here. Hoe kon ons dit bekostig om reg aan die begin van die jaar vir twee dae lank niks te doen nie? As ons kyk na Psalm 127, dan is die beter vraag seker: Hoe sou ons dit kon bekostig om dit nié te doen nie?

Geestelike dissiplines soos afsondering en gebed, stilte en verantwoordbaarheid, oordenking van die Woord en nagmaal, stel gelowiges in staat om te werk vanuit die rus van God. Dit herinner ons dat dit slegs God is wat die kerk roep, bemagtig en stuur om te getuig van Christus se koningsheerskappy.

Ons as moderatuur is nie kenners wat dit betref nie (ons vaar beter met planne, programme en strukture), maar dit is verrykend om hierin te groei, saam met verskeie persone en instansies in ons sinode en ekumene, wat ons hierin begelei en help.

Ons vertrou ook dat die Andrew Murray Sentrum vir Spiritualiteit op Wellington vir ons kerk, en spesifiek die leiers in ons kerk – ouderlinge, diakens, hulpwerkers, predikante en ander amptenare – sal kan ondersteun in hulle geestelike reis met die Here.

Die moderatuur is oortuig daarvan dat die leierskap wat dwarsdeur die kerk se strukture nodig is, behoort voort te vloei vanuit ’n egte, deurleefde en geïntegreerde spiritualiteit. Ons wil nie werk en rus, gebed en beplanning, Bybelstudie en navorsing, programme en naasteliefde, ooit teenoor mekaar plaas, asof dit verskillende pole is nie; ons wil dit altyd integreer in ’n lewe voor die aangesig van God.

Mag hierdie jaar vir jou ’n jaar wees waarin die werklikheid van God se trou, van Christus se heerskappy en van die Gees se nabyheid, jou soveel rus en rustigheid skenk dat alles wat jy sê en doen, die smaak en die geur van God se liefde en genade sal dra.

 

Tinus van Zyl

Namens die moderatuur

2017-01_UDM_Moderatuur