Uit die ModeratuurMashoof

 

Daar is ‘n nuwe “orde”, want Jesus het opgestaan!

 

Dominees vertel vir ons hoe ontsteld ons lidmate oor die situasie in die land is. “Die week na die president die minister van finansies vervang het, was daar mense in die kerk wat gehuil het van ontsteltenis,” vertel een predikant. “Ons mense is verward,” sal ‘n ander vir my sê.

Die Suid-Afrikaanse samelewing het waarskynlik lanklaas so kollektief getraumatiseerd op die politieke gebeure van die dag reageer. Ons bevolking verkeer tans in ‘n ekonomiese wurggreep wat ‘n verlammende emosionele impak op almal het – arm sowel as ryk. Dit is asof die nuutste verwikkelinge rondom besluite van pres Zuma die politieke en ekonomiese onweerswolke wat op die horison saamgepak het, in ‘n donderstorm omskep het.

Ons mense is enersyds woedend en andersyds onseker en bang.

Aan die een kant is dit opvallend dat mense hulle baie veroordelend en met onverbloemde woede hieroor uitspreek. Hierin moet, inaggenome die woede oor die magteloosheid van gewone burgers, tog met fyn onderskeid daarop gelet word dat ons volgelinge van Jesus en draers van die boodskap van versoening is. In so ‘n tyd moet ons dalk eerder ‘n wag voor ons mond plaas en sorg dat ons lewenstyl nie dieselfde onetiese gedrag openbaar as diegene wat ons daarvoor veroordeel nie. Ons moet bewus wees daarvan dat die moderatuur van die Algemene Sinode reeds baie duidelik die NG Kerk se profetiese stem hieroor laat hoor het. Van ons kant af het elke lidmaat, volgens eie gewete, die verantwoordelikheid om insgelyks ‘n profetiese stem te laat hoor dat Jesus die Verlosser is wat lig bring en nie duisternis nie, maar dit in die styl van die koninkryk van die Here te doen.

Aan die ander kant moet ons in die Paastyd daarvan bewus word dat ons nie onseker of bang vir die toekoms hoef te wees nie. In hierdie dae kan ons antwoorde en troos in die Woord van die Here gaan soek. In Joh. 1:3-5 word vir ons vertel van ‘n nuwe fase (nuwe orde) wat vir die samelewing aangebreek het met die koms van Christus! Vers 4 en 5: “In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

Die lig wat Christus met sy koms en opstanding uit die dood na die wêreld gebring het, het die bande van die tydelikheid, die dood, die slegte houvas wat dinge op ‘n mens kan hê, gebreek. Christus het inderdaad ‘n nuwe vryheid vir die wêreld se gevangenskap gebring. Daarom is ons nie bang nie, vertel Ps. 46 – “al skuif die berge tot in die see”.

Ons moet verstaan dat die onsekerheid en vrese oor die land se toekoms nie die realiteit van die koninkryk van die Here is nie. Dankie tog daarvoor – anders het ons geen hoop gehad nie. Jesus het finaal ‘n nuwe lewensuitkyk van vryheid en liefde gebring. Op 16 April vier ons die opstanding van Jesus Christus. Hy het werklik opgestaan uit die dood! Hy is die oorwinnaar. Ja, ons moet daagliks van die lig getuig en ook kinders van die lig wees en die liefde en waarheid verkondig. Die Woord leer ons dat Jesus opgestaan het uit die dood en die bande van die duisternis gebreek en so ‘n nuwe fase gebring het. Niks of niemand kan dit van ons wegneem nie. Ons is vry. Ons is getroos! Jesus het opgestaan en sit aan die regterhand van God die Vader, waar Hy saam met God regeer – ook oor Suid-Afrika! Dit is ons troos in ‘n onseker wêreld.

Mag elke lidmaat in die Wes-Kaap ‘n wonderlike en geseënde Paastyd beleef. Ja, Jesus het waarlik opgestaan! Kom ons leef dit!

 

Quintus Heine
Namens die moderatuur

13 April 2017

Sinode van Wes-Kaapland, Privaat sak X8, Bellville 7535 – skriba@kaapkerk.co.za

Die brief is ook as pdf-dokument beskikbaar – klik hier.

 

Uit die Moderatuur Onder