Die daaglikse nuusbriewe vir die VGKSA Kaapland Streek se sinodesitting in Alice by die Universiteit van Fort Hare is hier beskikbaar.

25 Junie No.1 – klik hier

26 Junie No. 2 – klik hier

27 Junie No. 3 – klik hier

28 Junie No. 4 – klik hier

29 Junie No. 5 – klik hier