Geregistreerde stafverpleegster, Sutherland
Die Johenco Tehuis vir Bejaardes in Sutherland adverteer ‘n pos vir ‘n geregistreerde stafverpleegster. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad op Verpleging is noodsaaklik. Klik hier vir posvereistes en verantwoordelikhede. Sluitingsdatum vir aansoeke is 23 November.