ASSISTENT BESTUURDER (CUP OF LIFE) – KONTRAKPOS

Die gemeente van Kuilsrivier-Suid is opsoek na ‘n geskikte persoon wat die dag-tot-dag aktiwiteite van hulle koffiewinkel Cup of Life kan bestuur.

Die geskikte kandidaat sal verantwoordelik wees om:

 • Die winkel oop-en toe te sluit
 • Moet onder druk kan werk
 • Moet kan multi-task
 • Personeel te koördineer en tydskedules uit te werk
 • Weeklikse betaling van personeel te behartig
 • Deurlopende indiensopleiding te bied aan personeel
 • Standaarde, visie en missie van koffiewinkel te handhaaf
 • Aankope en kontrole van voorraad
 • Rekordhouding
 • Nuwe besigheid vir koffiewinkel te in
 • Verhoudingsbou te bevorder

Die geskikte kandidaat sal opgelei word met die toerusting beskikbaar. Vorige ervaring in soortgelyke posisie sal tot voordeel wees. Kandidaat moet goeie kommunikasievaardighede hê, sowel as uitstekende kliëntediens kan toepas. Die kandidaat moet beskikbaar wees om naweke, vakansiedae, vakansies en in die aande te kan werk, soos benodig. Rekenaargeletterdheid is noodsaaklik en aansoekers moet in besit wees van ‘n geldige rybewys.

Die geskikte kandidaat moet hulle Graad 12 sertifikaat aanheg asook ander kwalifikasies. Die CV moet aan die Verhoudingbestuurder gerig word en kan per hand by Langverwachtpad 26, Kuilsrivier afgelewer word of per e-pos gestuur word na bespreek@suidkerk.org.za.

Die sluitingsdatum is Donderdag, 30 Junie 2022 om 12h00. Geen laat aansoeke sal aanvaar word nie.