RWSS logo

Algemene Assistent / Kombuishulp

Ruyterwacht Senior Sentrum is ‘n program van Badisa, waar die lewenskwaliteit, selfbeeld en persoonlikheidsgroei van die senior burger bevorder word. Om deur middel van sekere dienste die senior burger te ondersteun en te help om so lank as moontlik ‘n eie, selfstandige bestaan in die gemeenskap te handhaaf. Ons bied ook ‘n gratis sopkombuis vir hulpbehoewendes aan, drie dae per week.

Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes en hulpbehoewendes word ingewag vir die pos van algemene assistent (kombuis-hulp).

Sluitingdatum: 12 Mei 2017

Diensaanvaarding: so gou moontlik

Aansoeke kan gerig word aan:

Die Bestuurder

Ruyterwacht Senior Sentrum

Posbus 76

Ruyterwacht

7475

Of per e-pos by:  rwss@telkomsa.net

Tel: 021 534-3090

Ons behou die reg voor om geen aanstelling te maak as ons nie die regte kandidaat vir die pos kry nie.

Lees die PDF-weergawe hier.