Bestuurder, Springbok
Huis EJ Appies en Immanuel Sentrum vir Gestremdes adverteer dié bestuurspos. Die ideale kandidaat beskik oor ’n professionele maatskaplike werk of verpleegkundige kwalifikasie met bewys van registrasie by die SACSSP of SARV, leierseienskappe, asook kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking. Vorige ervaring van die bestuur van residensiële versorgingsprogramme sal as sterk aanbeveling dien. Aansoeke sluit 18 Junie. Klik hier vir meer inligting. 

Geregistreerde verpleegkundige, Hermanus
Huis Lettie Theron vra verantwoordelike en gemotiveerde persone om aansoek te doen vir hierdie pos. Registrasie by SARV, goeie kennis van bejaardes, ’n spanspeler, uitmuntende kommunikasievermoë en persoonlike indemniteitsversekering is verdere vereistes. Aansoeke sluit 25 Junie. Lees meer hier

Stafverpleegster (dag- en nagskof), Hermanus
Verpleegkundiges geregistreer by die SARV is welkom om aansoek te doen vir hierdie twee betrekkinge by Huis Lettie Theron. Die ideale kandidaat het toepaslike opleiding, kennis van versorging van bejaardes en toon bereidwilligheid om skofte te werk (sluit in dag, naweke en publieke vakansiedae). Aansoeke sluit 24 Junie. Klik hier vir meer inligting oor die dagskofpos en hier vir die nagskofpos.