Little Seeds: Programme Manager
Little Seeds in Bellville requires the services of a programme manager. The successful candidate will have a recognised relevant degree in social and community development. A post graduate will be beneficial. Click here to view the complete job description. Closing date: 18 September. 

Helderberg: Aanbiddingsleier
Helderberg-gemeente het tans ‘n vakante pos vir ‘n kontemporêre aanbiddingsleier. Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir die kontemporêre musiekbediening in vennootskappe met die ander bedieninge. Kry meer besonderhede oor fokusareas en vereiste vaardighede hier.

Huis Groeneweide, Darling: Verpleegkundiges
Huis Groeneweide in Darling het tans die volgende vakatures beskikbaar vir geregistreerde, ingeskrewe en assistent verpleegkundiges. Kandidate moet by die SA Raad op Verpleging geregistreer wees. Klik hier vir die volledige posbeskrywings. Aansoeke sluit 15 September. 

Badisa Tygerberg: Maatskaplike werker  
Badisa Tygerberg het tans maatskaplike werkerposte beskikbaar. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensgroepe is noodsaaklik. Toepaslike opleiding en ondervinding in kinderbeskermingsdienste en ‘n bestuurslisensie is vereistes. Klik hier vir meer inligting. E-pos CV, afskrif van registrasie by SACSSP en bestuurslisensie aan: oc@badisatygerberg.org.za teen 18 September 2020.

 

Tulbagh: Maatskaplike werker 
Badisa Tulbagh wag aansoeke in vir die pos as geregistreerde maaatskaplike werker. Die ideale kandidaat moet oor ‘n toepaslike tersiêre kwalifikasie beskik en ervaring met die implementering van die Kinderwet hê. Afrikaans as eerste taal en vaardigheid in die ander twee amptelike tale van die Wes-Kaap sal ‘n aanbeveling wees. Vir posvereistes, klik hier. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 25 September.

Peninsula Social Services: Social worker/office co-ordinator 
Peninsula Social Services in Elsies River is looking for a social worker/office co-ordinator. Registration with the SACSSP and a social work tertiary qualification is a must. Previous marketing and fundraising experience will be an advantage. Click here for more information. Closing date: 15 September. 

Peninsula Social Services: Finance Admin Clerk
Peninsula Social Services in Elsies River is eagerly Applications are eagerly awaiting applications from energetic, reliable and dynamic individuals to fill this vacancy. Proven experience as a finance clerk is a requirement. Click here for more information. Closing date: 15 September.