Medeleraar: Prieska
Die kerkraad van NG Kerk Prieska wag in biddende afhanklikheid van die Here aansoeke in vir die pos van Bedienaar van die Woord. Die ideale kandidaat is ‘n persoon wat na aan die Here leef, ‘n skrifgetroue prediker en iemand wat intensioneel sal bou aan ekumeniese verhoudings. Klik hier vir die volle posbeskrywing. Aansoeke sluit 5 Maart. 

Finansiële bestuurder: Stellenberg
Die gemeente beskik oor ’n vakature vir ’n voltydse finansiële bestuurder. ‘n Tersiêre finansiële kwalifikasie, asook bewese ondervinding is vereistes. Ervaring en kreatiwiteit in ’n niewinsgewende milieu sal ook in ag geneem word. 

Stuur asb. ’n dekbrief waarin u motiveer waarom u aansoek doen vir die pos, sowel as ’n volledige CV met ’n afskrif van u ID-dokument, voor 12 Feb om 12:00 na stellenberg@stellenberg.co.za. Die volle posbeskrywing kan ook by die e-posadres aangevra word. Diensaanvaarding: 1 Maart 2021 of so spoedig moontlik daarna.

Alta du Toit: Stafverpleegster
Alta du Toit Nasorg was tans aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone vir hierdie betrekking. Die aangewese kandidaat moet geregistreer wees by die SARV as Professionele Verpleegkundige/Stafverpleegster. Klik hier om meer oor die pos te lees. Aansoeke sluit 28 Februarie. 

Maatskaplike werker: Tygerberg
Badisa Tygerberg wag aansoeke in vir ‘n tweetalige maatskaplike werker. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe en ‘n geldige rybewys is ‘n moet. Lees meer hier. Aansoeke sluit 19 Februarie.

Bestuurder en hoofverpleegkundige: Steinkopf
Huis EJ Appies en Immanuel Sentrum vir Gestremdes adverteer tans die bogenoemde poste. Goeie leierseienskappe en kommunikasievaardighede is vereistes. Die ideale kandidaat beskik oor ’n relevante kwalifikasie. Klik hier vir meer inligting oor die bestuurspos of lees hier meer oor die hoofverpleegkundige betrekking. Aansoeke vir beide poste sluit 25 Februarie. 

Hoofverpleegster: Sutherland
Johenco Tehuis vir Bejaardes in Sutherland, Noordkaap, het tans ‘n vakature vir ‘n hoofverpleegkundige. Kandidate moet aan die volgende vereistes voldoen: minimum kwalifikasie van stafverpleegster en registraise by die Raad op Verpleeging. Lees die volle posbeskrywing hier. Aansoeke sluit 17 Februarie. 

Assistent verpleegkundige: Worcester
Innovation for the Blind bied tans ‘n beroepsgeleentheid vir ‘n dinamiese assistent verpleegster by Huis Ebenhaezer, tehuis vir meervoudige gestremdes asook Huis Brevis- tehuis vir bejaardes. Die ideale kandidaat moet bereid wees om skofte te werk, geregistreer wees by die SA Raad op Verpleging en moet beskik oor ʼn bewys van indemniteit. Klik hier vir meer inligting. Aansoeke sluit 19 Februarie. 

Administreerder/Ontvangsdame: Vanrhynsdorp
Badisa Matzicare is op soek na ‘n adminstreerder/ontvangsdame met goeie interpersoonlike en kommunikasievaardighede. Rekenaargeletterdheid en stiptelikheid is vereistes. Lees meer oor die pos hier. Aansoeke sluit 15 Februarie.