Kassier – Stellenbosch Welgelegen 
Die gemeente van Stellenbosch-Welgelegen het tans ’n vakature vir ’n dinamiese kassier. Die volgende vereistes word gestel: rekeningkundige opleiding, toepaslike ervaring, uitmuntende rekenaarvaardighede en eie motor is noodsaaklik (vir bank deponering van kerkgelde). Aansoeke sluit 26 Feb. Lees volle posbeskrywing hier

Musiekbegeleier – Sonstraal
In afhanklikheid van die Here stel Sonstraal-gemeente die pos bekend met die oog op musiekbegeleiding, hoofsaaklik tydens Ignite-eredienste wat op jongmense gefokus is, asook vir die verpakking van ons digitale uitsendings. Die geskikte kanditaat is ‘n volwasse gelowige met gebalanseerde spiritualiteit, goed met mense en kreatief.  Aansoeke sluit 10 Maart. Klik hier vir die volle posbeskrywing en gemeenteprofiel. 

Maatskaplike hulpwerker – Swellendam
Aansoeke van entoesiastiese, verantwoordelike en gemotiveerde persone word vir hierdie pos ingewag. ‘n Geldige Kode B rybewys, ondervinding van kinderbeskermings- en gesinsorgdienste en basiese rekenaarvaardigheid is vereistes. Registrasie by Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is ook ‘n moet. Aansoeke sluit 19 Feb. Leer hier meer.

Gemeenskapsontwikkelingswerker, Rawsonville
Badisa Breedevallei adverteer tans die bogenoemde betrekking. Die aangewese kandidaat het opleiding en goeie vaardighede in gemeenskapsontwikkeling, puik kommunikasie- en netwerkvaardighede en ‘n geldige rybewys (Kode B). Om oor ‘n maatskaplike hulpwerk kwalifikasie te beskik en by SACSSP geregistreer te wees sal in kandidate se guns tel. Lees meer hier.