Voltydse leraar, Saron
Die kerkraad en gemeente van die VGKSA gemeente Saron maak in afhanklikheid van en in afwagting op God die vakature van ‘n leraarspos aan die breë kerk bekend.

Die ideale kandidaat is ‘n persoon wat na aan die Here lewe, ‘n  Skrifgetroue prediker en iemand wat goed in spanverband kan werk. Aansoeke sluit 30 April. Klik hier vir die volledige gemeenteprofiel en behoeftes binne die gemeente. 

Office Administrator, Kraaifontein
Badisa Trio Kraaifontein has one vacancy for an administrative officer. Minimum post requirements include: Grade 12, bilingual (Afrikaans and English) relevant experience, ability to work under pressure and a valid driver’s license. A qualification in administration or office management will be to your advantage. Closing date: 12 April. Click here for more information. 

 

 

Kinderversorger, Robertson
Herberg Kinder- en Jeugsorgsentrum wag aansoeke in van gemotiveerde persone met ‘n positiewe lewensingesteldheid vir hierdie betrekking. Die aangewese kandidaat moet oor die volgende beskik: ‘n FETC Sertifikaat in Kinderversorging, goeie interpersoonlike verhoudinge, adminvaardighede en ‘n geldige kode B-rybewys. Inwoning vir kinderversorgers is verpligtend. Aansoeke sluit 11 April. Lees volle posbeskrywing hier.

Administrator/fundraiser, Bellville
Badisa Bellville invites applications of candidates with a genuine interest in charity and fundraising for this half day position. Strong organisational and communication skills, competence in IT and standard office software programmes and experience with social media platforms are requirements. Closing date: 9 April. Click here for more information.

Maatskaplike hulpwerker, Villiersdorp
Die Beheerraad van Badisa Villiersdorp wag aansoeke in van entoesiastiese persone wat Badisa se waardes onderskryf. ‘n Relevante kwalifikasie, geldige rybewys en goeie kommunikasievaardighede is vereistes. Registrasiesertifikaat en kwitansie by SACSSP vir 2021/2022 is noodsaaklik. Aansoeke sluit 6 April. Lees volle posbeskrywing hier

Hoofverpleegkundige, Kuilsrivier
Huis De Kuilen in Kuilsrivier adverteer tans die bogenoemde pos. Goeie kennis van bejaardes se fisiese, psigiese en liggaamlike gesondheidstoestande, sterk leierseienskappe en goeie rekenaarvaardighede is vereistes. Registrasie by SARV as professionele verpleegkundige is noodsaaklik. Aansoeke sluit 31 Maart. Lees meer hier.  

Kommunikasiebeampte, Heidelberg Wes-Kaap
Die NG Kerk Heidelberg adverteer ‘n halfdagpos vir ‘n kommunikasiebeampte.

Die suksesvolle kandidaat sal verantwoordelik wees vir alle kommunikasie in die gemeente,  skakeling tussen die gemeente, kerkkantoor, kerkraad en leraars asook administratiewe pligte in die kerkkantoor.

Goeie menseverhoudinge is van kardinale belang en die kandidaat moet ‘n meelewende lidmaat van die gemeente wees. Kreatiwiteit, rekenaarvaardighede en kennis van sosiale mediabestuur sal as aanbeveling dien.

Kontak ds Heinie Vermeulen vir meer inligting en stuur aansoeke met kort CV en motiveringsbrief aan heinz@mighty.co.za of quintin1nel@gmail.com.