Bestuurder, Parow
Parow Senior Sentrum/Hernus Kriel Behuising wag aansoeke in vir die vakante posisie as bestuurder. ‘n Naskoolse kwalifikasie en minstens drie jaar bestuursondervinding  sal as sterk aanbeveling dien. Klik hier vir posbeskrywing en meer besonderhede. Aansoeke sluit 27 Julie.

Geregistreerde verpleegster, Stilbaai
Stilbaai Bejaardesorg adverteer ‘n vakante betrekking vir ‘n geregistreerde verpleegster. Registrasie by SARV en ‘n goeie kennis van bejaardes is noodsaaklik.  Klik hier vir posbeskrywing en meer inligting. Aansoeke sluit 1 Augustus.