Bestuurder Maatskaplike Dienste
Badisa Skiereiland/Boland/Weskus beskik tans oor bogenoemde vakature. Die suksesvolle kandidaat beskik oor minstens vyf jaar toepaslike ervaring binne die kinder- en gesinsorgveld. Verdere vereistes sluit in uitstekende fasiliteringsvaardighede, konflikhantering, strategiese denke, en rekenaarvaardighede. Registrasie by die Suid-Afrikaanse Raad vir Maatskaplike Diensberoepe is verpligtend. Aansoeke sluit 2 Mei. Klik hier vir meer inligting. 

Administratiewe beampte/boekhour, Citrusdal
Ons Huis in Citrusdal wag tans aansoeke in vir hierdie vakature. Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Bestuur verslag doen en verantwoordelik wees vir finansiële administrasie asook ddministratiewe- en sekretariële pligte. Akkuraatheid en vermoë om teen hoë tempo te funksioneer, tesame met kennis van Pastel en VIP, word vereis. Aansoeke sluit 7 Mei. Lees volle posbeskrywing hier

Kinder- en jeugsorgwerker, Tulbagh
Steinthal Kinderhuis het tans twee poste beskikbaar vir kinder- en jeugsorgwerkers. Minimum vereistes: Graad 12-sertifikaat, FET-sertifikaat in kinder- en jeugsorgwerk, SACSSP registrasie en goeie kommunikasievaardighede in Afrikaans en Engels. Voorkeur sal gegee word aan kandidate met ‘n bestuurslisensie. Aansoeke sluit 30 April. Lees meer hier.

Maatskaplike werker, Tulbagh
Aansoeke van gemotiveerde en dinamiese persone met ’n positiewe ingesteldheid teenoor getraumatiseerde kinders en jeugdiges word vir hierdie betrekking by Steinthal Kinderhuis ingewag. ‘n Graad of diploma in maatskaplike werk, toepaslike ervaring en registrasie by die SA Raad vir Maatskaplike Dienste Beroepe is vereistes. Kry meer inligting hier

Algemene assistent (skoonmaker), Kaapstad
Ruyterwacht Senior Sentrum is op soek na ‘n persoon wat hierdie pos sal vul. Die ideale kandidaat het Graad 10 en moet Afrikaans en Engels magtig wees. Aangewese vaardighede sluit in: vermoë om stress te hanteer, bewese passie vir werk met ouer mense en goeie kennis van huishoudelike take. Aansoeke sluit 28 April. Lees meer hier.

Terreinwerker/assistent drywer, Kaapstad
Ruyterwacht Senior Sentrum adverteer tans die bogenoemde pos. Die ideale kandidaat moet oor die volgende beskik: Graad 12, geldige bestuurslisensie en PDP en moet Afrikaans en Engels magtig wees. Aansoeke sluit 28 April. Lees die volle lys van vaardighede en sleutelfunksies hier.

Administratiewe beampte, Kaapstad
Ruyterwacht Senior Sentrum is op soek na iemand wat hierdie pos sal vul en te assisteer met boekhouding by die sentrum. Kandidate moet oor die volgende beskik: Graad 12 (voorkeur sal gegee word aan kandidate met ‘n tersiêre kwalifikasie in boekhouding/finansies), opleiding in en kennis van kontrolestelsels en ‘n geldige rybewys. Aansoeke sluit 28 April. Lees die volle advertensie hier

Saakgelastigde, Kaapstad
Die gemeente van Tafelberg adverteer tans die pos as saakgelastigde. Die geskikte kandidaat moet onder andere die rekenkundige stesel van die gemeente byhou, boekhouding en finansies hanteer en met diensverskaffers skakel. Rekenaargeletterheid en kennis van webwerfonderhoud en sosiale media sal ‘n aanwins wees. Aansoeke sluit op 7 Mei 2021. Lees meer hier