Die eenheidsgemeente van Bredasdorp adverteer tans ‘n medeleraarspos. Hulle droom is om ‘n nuwe generasie dissipels op te rig wat in die Koninkryk van God werk.  Alle gelegitimeerders in die VGK en NGK wat geroep voel om hulle te help om hierdie droom te vervul, word genooi om aansoek te doen. Klik hier vir meer inligting. Aansoeke sluit 3 Mei.

Rekeningkundige beampte, Pretoria
Die Algemene Sinode adverteer ‘n halfdag posisie vir ‘n rekeningkundige beampte. Twee jaar toepaslike rekeningkundige ondervinding sowel kerklike ondervinding sal gunstig oorweeg word. Die geskikte kandidaat moet in staat wees om sy/haar eie werk te beplan, te organiseer en te implementeer. Goeie interpersoonlike vaardighede is ‘n vereiste. Sluitingsdatum vir aansoeke is 20 April. Klik hier posbeskrywing en meer inligting.