Leraarspos: Helderberg
Helderberg-gemeente adverteer in biddende afhanklikheid van die Here die pos van voltydse leraar. Die ideale kandidaat moet jonger as 35 jaar wees met 5 – 10 jaar se bedieningservaring en die visie en waardes van die gemeente kan uitleef. Lees hier meer oor die posvereistes. Aansoeke is aanlyn beskikbaar by die webblad of deur hier te klik. Sluitingsdatum vir aansoeke is 31 Oktober.

Ingeskrewe verpleegkundige: Huis Martina, Parow
Hierdie tehuis vir bejaardes en gestremdes het tans ‘n vakature vir ‘n ingeskrewe verpleegster. Die aangewese kandidaat sal onder andere verantwoordelik wees vir die bestuur van kwaliteit mediese dienste en die verpleegpersoneel. Klik hier vir meer inligting. Aansoeke sluit 15 Oktober.

Maatskaplike werker: Tulbagh
Badisa Tulbagh het ‘n pos beskikbaar vir ‘n geregistreerde maatskaplike werker. Die geskikte kandidaat moet oor ‘n toepaslike tersiêre kwalifikasie en ervaring met die implentering van die Kinderwet beskik. Klik hier vir verdere posvereistes. Die sluitingsdatum vir aansoeke is 16 Oktober.