Aneleh Fourie-Le Roux van CABSA (Christen Vigsburo) skryf:

Vir sommige van ons, is dit al byna normaal om met ‘n epidemie saam te leef. Dit is immers al meer as drie dekades wat ons in die skaduwee van die MIV epidemie leef. In hierdie reis met MIV, het CABSA ‘n paar riglyne geformuleer om gelowiges te help in hulle opinies oor MIV en Vigs. Hierdie riglyne is elkeen ook van toepassing op ons as geloofsgemeenskappe se reaksie op COVID-19 en daarom deel ons graag vyf van die riglyne hier.