Missionaliteit as Entrepreneurskap: Hoe om jou geloof prakties te kan uitleef in die konteks van ons tyd!

(‘n Communitas-kursus op 30 Jan. – 1 Februarie 2018)

Kom gesels saam:

  • Wat is gemeentes se rol t.o.v. armoede en werkloosheid?
  • Hoe kan ons leiers toerus om gelowiges te begelei in die uitlewing van hul geloof in die konteks van ons tyd?
  • Vernuwende denke (mindset) op persoonlike en kerklike vlak tov entrepreneuriese denke-ontwikkeling in SA…
  • En: Hoe pro-aktief kan die kerk wees?

“What is Missional Entrepreneurship? Where business, mission, philanthropy, creativity, and theology intersect. In short, an entrepreneur on a mission with God.”

(Business As Mission [BAM])

Inskrywingsvorm aangeheg – Stuur saam met betaalbewys na wler@sun.ac.za  of faks na 086 563 7128

Sperdatum: 24 Januarie