Uitreik of Inreik?! Wat is die verskil en hoe gaan dit jou help om met jou gemeenskap kontak te maak?

Aanbieders: Jaco Botha / Kobus Odendal

12 – 14 Maart by Communitas, Stellenbosch

Hierdie voldag kursus/werkswinkel het ten doel om kursusgangers sensitief te maak vir die onbeplande gevolge van uitreike. Navorsing wys onder andere dat veral kinders negatief beïnvloed word nadat ʼn gemeente ʼn naweek of week uitreik in hulle gemeenskap kom doen het.

Die NG Kerk doen tans navorsing om ʼn nuwe manier van uitreik te ontwerp en te toets. Hierdie nuwe metodiek word Inreik genoem – dis ontwerp om die missionêre roeping van die plaaslike gemeente aan te wakker sonder om skade aan gemeenskappe aan te bring.

Wie moet dit bywoon?

 • Dominees
 • Getuienis bediening/ kommissie voorsitters
 • Lidmate met ʼn hart vir uitreike
 • Uitreik leiers
 • Jeug leiers

Wat gaan ek leer?

 • Die metodiek van Inreik
 • Hoe om ʼn Inreik te ontwerp
 • Om sensitief te wees vir die plaaslike konteks
 • Om die regte houding te hê as ek na mense gaan
 • Om te weet hoe ek mense voor die tyd moet voorberei
 • Om te weet hoe ek mense na die tyd ontvang “debrief”

Wat kos dit?

 • R400 (sluit kursusmateriaal en middagete in)

Inskrywingsvorm hier.