Die sinode se taakspan vir VBO het vroeg in Februarie besluit om te begin met ʼn groep wat saamgesels oor die fokusteks van die week – met iemand wat as ankerpersoon vrae formuleer, ‘n eksegeet wat help met die teksuitleg, en enkele persone uit verskillende agtergronde wat help saamdink. Hierdie dinkskrum word dan as video opgeneem en op You Tube beskikbaar gestel.

LydenstydEersteSondag2017

Ons het dit goed gedink om as ‘n proef  die Lydensweke te neem, en het begin met ‘n geleende videokamera, sonder ‘n eksterne mikrofoon, en  met ‘n onopgeleide videograaf. Die klank- en beeld-kwaliteit is dus nie wonderlik nie, maar ons het gehandel volgens die bekende Rick Warren van “Purpose Driven” faam se een gunsteling-beginsel:  om nie te wag tot alles perfek is nie, maar eerder te begin met die “good enough” beginsel …

Die samestelling van die groepe is ekumenies en die gesprekke vind dus in Afrikaans sowel as Engels, en soms gemeng, plaas. Dis ‘n informele gesels rondom ‘n tafel, en kommentaar is dat persone wat daarna kyk, voel asof hulle kan saampraat, of ingelaat is by die gesprek. Baie positiewe terugvoer is ontvang.

Hier is die skakels:

Sondag 1https://www.youtube.com/watch?v=ei30JqgyfYs&feature=youtu.be

Sondag 2:  https://youtu.be/UShdtPAfd_I

Sondag 3https://youtu.be/HZIwoPEZm2w

Sondag 4https://youtu.be/F5VTanItab0

Sondag 5https://youtu.be/ufd2Z52JuAQ

Sondag 6: https://youtu.be/8cCBh_8J9SE

Na aanleiding van die huidige politieke situasie en die gebeure van die afgelope paar dae, het ons dit goed gedink om ʼn ekstra gesprek op te neem rondom die fokustekste van hierdie laaste Sondag van die Lydenstyd. Frederick Marais en Coenie Burger gesels oor hoe om Sondag se erediens te kon inrig om die ervarings van die afgelope week in te sluit in die erediens rondom Palmsondag. Kyk gerus hier:

Sondag 7https://youtu.be/y9jW_IHzJko

Lw die gebed wat ter sprake is in die gesprek is as fotobeeld ingesit aan die einde van die videogreep, maar dis ook hier beskikbaar as pdf en as powerpoint-skyfies:

http://communitas.co.za/taakspanne/vbo/die-beloftes-van-god-word-nie-geaffekteer-deur-mense-en-politici-se-doen-en-late-nie/

 

Navrae: Wilma le Roux by wler@sun.ac.za of 021 808 3624.