Die Verenigde Christen-Studentevereniging (VCSV) van SA wag aansoeke in vir die pos as Uitvoerende Hoof van die VCSV. Die suksesvolle kandidaat sal ‘n visoenêre leier wees met ‘n strategiese ingesteldheid om die VCSV landwyd tot nuwe hoogtes te lei.

Meer oor hierdie vakature is hier.

Alle aansoeke sal streng vertroulik hanteer word. Rig die nodige dokumentasie aan Dawn Adonis by dawn@vcsv.co.za.

Aansoeke sluit op 7 Julie 2018.