NadarSarojiniProf

Die jaarlikse konferensie van die Sinodale Kommissie van Leer en Aktuele Sake (SKLAS) van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suider Afrika (Kaapland Sinode) vind op 15 Februarie by Goedgedacht buite Malmesbury plaas. Vanjaar is die tema “Reformation and Transformation”. Sprekers sluit in prof Leepo Modise (moderator van die VGKSA se Algemene Sinode en verbonde aan UNISA), prof Sarojini Nadar, Desmond Tutu Navorsingsgenoot, Universiteit van die Wes-Kaap.

Hulle begin om 08:30 en sluit die dag met ‘n braai af. Gaan sluit gerus by hulle aan – meer besonderhede is hier.

Kry die inskrywingsvorm in pdf-formaat hier en reageer asb voor 7 Februarie 2017.