Op Sondag 19 Februarie 2017 is daar tydens ‘n spesiale feesgeleentheid erkenning gegee aan die bykans 24-jaar lange dienstydperk wat Braam en Mariette Hanekom in die NG Gemeente Stellenberg betrokke was.

Die formele ooreenkoms met Braam kom nou ten einde en hy is voortaan volledig in diens van die Sinode van Wes-Kaapland as PSD: Publieke Getuienis.

Tydens die diens het dr Coenie Burger, voormalige NG moderator, namens die breë kerklike leierskap ‘n paar woorde van dank aan Braam gerig. Ander sprekers het ingesluit pastoor Aaron Makili van die voorsitter van die Great Commission Network in Khayelitsa, dr Heinie Brand, onderwyskundige en kerkraadslid van Stellenberg en me Rita Robertson.

Coenie Burger se dankwoorde:

“Dankie dat jou roeping in die bediening vir jou jou erns gebly het.

Dankie dat ons altyd die gevoel kon kry dat jy jou geloof in en verbondenheid aan die evangelie behou het.

Dankie dat jy na 30 jr in die bediening jou droom vir die kerk en land behou het.

Mag die Here jou krag, geloof en liefde gee vir die werk wat jy doen.”

Facebook het meer foto’s van die geleentheid. Klik hier.

BurgerCoenie220170219_Predikante2