Martin Barnard van Vishoek-gemeente laat weet dat 85 lidmate onlangs deelgeneem het aan die Bybelstap ten bate van die Bybelgenootskap wat hulle onlangs gehou het. Daar was verskeie roetes om sosiale afstand te handhaaf en ook om vir verskillende fiksheidsvlakke voorsiening te maak. Kyk gerus na die video hier.

Martin vertel ook verder dat dit slegs een van talle uitreike en projekte waarby hulle lidmate betrokke is: “In die verlede het ons gemeente baie sterk gefunksioneer met uitreike waaronder  uitreike vir veeartse, mediese personeel, die onderhoudspan, seniors, volwassenes en die jeug – selfs deur die grafiese ontwerpspan. Met COVID-19 kan ons dit nie meer doen nie en moes ons nuut dink hieroor.

Ons het met ons Visiesondag gedeel wat ons glo wat die Here op ons hart lê vir die nuwe jaar. Ons visie vir die jaar is gefundeer op Kolossense 4: 5. Ons het dit bemark as die Kol45 inisiatief met die leuse “Ons leef wat ons glo”. Die hart hiervan is om die Here net individueel te vra wat Hy wil hê ons moet doen en dan moet ons gehoorsaam wees daaraan. As aansporing het die kerkraad besluit dat ons finansieel enige inisiatief met die helfte sal ondersteun. Op so ʼn wyse kon ons baie meer intens plaaslik betrokke raak in ons omgewing.

Intussen het dit so vlam gevat dat ons Kol 45 episodes begin opneem en tydens eredienste gespeel het. Elke week kon ons drie verskillende bedienings wat die Here op mense se hart gelê het, deel. So gebruik die Here elke mens op sy eie tyd en seisoen om betrokke te raak wat die Here op hul hart lê.”

Daar was mense wat hulle bure beter wou leer ken, kinders sonder Vervoer uitgehelp het. Inkopies gedoen vir mense in aftree-oorde en skoolklere vir behoeftiges aangekoop. ‘n Kleuterskool in Red Hill het nuwe yskaste ontvang. Nog iemand het besluit om die Bybel deur te lees en ander genooi om saam te lees. So word daar ook ‘n groep gevorm waar geestelike films vertoon word en mense dit saam kan geniet – met springmielies en al. Daar is trappies geklim vir die Vervolgde kerk en talle kilometers vir SA2India gestap. Gekookte etes word een keer per week aan ʼn familie voorsien, bystand word aan kankerpasiënte verleen en haweloses is gehelp deur betrokkenheid by The Net.

“Ander het begin met breiprojekte of om eensame bejaardes te besoek.  ʼn Ander het bloot ervaar dat die Here vir haar sê om meer te glimlag vir mense. Sy getuig dat die wêreld ʼn baie vriendeliker plek geword het. Lidmate het kleuterskole,  skole en hospitale bederf met lekkernye om vir hulle dankie te sê vir hul onbaatsugtige diens tydens die COVID-pandemie. Nog iemand het ervaar dat die Here vir haar sê om meer positief te leef en die boodskap uit te dra. Sy het tien verskillende borde met positiewe boodskappe by haar huis aangebring en as mense by haar huis verby ry ,word hul positief geïnspireer. Sy het reeds die kontakte by die drukkers en as iemand daarvan deel word, help sy mense om dieselfde te doen. Talle mense in die breër gemeenskap het reeds deel geword.

Nou is ons al in die helfte van September en die kraantjie loop nog sterk. Hierdie sake het nie te doen met ons gemeentebedieninge, maar met dit wat die Here individueel op mense se hart lê. Een nuwe lidmaat getuig dat dit vir haar wonderlik is dat hierdie bedieninge nie deur die kerk of die dominee beheer word nie, maar dat elkeen die vryheid het om te doen wat die Here op sy/haar hart lê. Jy kan net deel en as die Here andere stuur om saam te deel, prys die Here!”