‘n Beperkte getal vorige uitgawes van die sinode se e-nuusbrief, VrydagNuus, is beskikbaar – klik hier en beweeg af op die blad.

Waar bepaalde inligting nie meer beskikbaar is nie, kan ‘n e-pos gestuur word na kommunikasie@kaapkerk.co.za om navraag te doen daaroor.