Die jongste verslae uit die vroeëkindontwikkelingsektor (VKO) dui dat die COVID-19-pandemie verreikende gevolge gehad het. ‘n Studie wat in April deur ‘n groep belanghebbendes in die sektor gedoen is, het die krisis in die bedryf uitgelig met statistieke wat getoon het dat duisende diensverskaffers beduidende verliese aan inkomste getoon het. Verligting uit staatsbronne was ook ontoeganglik aangesien baie VKO-verskaffers nie kwalifiseer vir TERS verligting nie. Uit bykans 4 000 diensverskaffers wat aan die studie deelgeneem het, het 68% aangedui dat hulle twyfel of hulle weer operasioneel gaan wees na die verslapping van nasionale inperkings. Bywoning by VKO-fasiliteite het gedaal tot 13% in die Julie/Augustus tydperk – die laagste in die afgelope 17 jaar. Meeste fasiliteite was vir ongeveer sewe maande gesluit sonder enige inkomste en daar word gevrees dat die bedryf meer as 100 000 werksverliese kan ervaar en sowat 1,8-miljoen kinders ontneem kan word van VKO-programme. Klik hier vir die verslag oor die studie wat deur Ilifa Labantwana, Bridge NECDA, SmartStart and the South African Congress for ECD onderneem is en sien ondersteundende grafika hier.