NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland)
Kommunikasiebestuurder – reageer voor 8 November 2018. Klik hier.