NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland)

Deeltydse rekenkundige beampte – aansoeke sluit 28 Julie. Klik hier vir posbeskrywing.

NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland)

Kommunikasiebeampte – doen aansoek voor 3 Februarie.  Sien posbeskrywing hier.

NG Kerk in Suid-Afrika (Sinode van Wes-Kaapland)
Kommunikasiebestuurder – reageer voor 8 November 2018. Klik hier.