VrydagNuus

Kry die jongste uitgawe hier: 24 Junie 2022

VrydagNuus is die amptelike nuusbrief van die Sinode van Wes-Kaapland.

VrydagNuus verskyn weekliks gedurende Wes-Kaapse skoolkwartale op ’n Donderdag, betyds vir gemeentes wat inligting en nuus vir hulle eie bulletins op ’n Sondag wil oorneem. Die nuusbrief word ook op die Wes-Kaapse webwerf geplaas, waar dit toeganklik vir die publiek is.

Verder word die nuusbrief ook gestuur na die hele elektroniese netwerk van die NG Kerk (dit is ‘n oor-en-weer-inligtingsdiens tussen die sinodes), (volgens ooreenkoms) na die VGK-Kaapland-sinode se gemeentes en predikante, asook aan ‘n groot aantal ander individue en instansies nasionaal, sowel as internasionaal.

Protokol ten opsigte van die plasing van berigte:

Die sinodale nuusbrief plaas nuus en inligting van sinodale, rings- of gemeentelike verband. Dit beteken dat iemand/’n instansie dan verantwoordelikheid vir die gebeure of inligting aanvaar. Hanteer ons versoeke nie volgens hierdie beleid nie, kan ons maklik beskuldig word van subjektiewe oordeel oor die sake waaroor dit gaan.

Buitendien sal ons letterlik oorval word deur persone en instansies wat reklame oor ‘n bepaalde saak na aan hulle hart, (of wat gratis bemarking van produkte en/of geleenthede) hierdeur soek. Ons beklemtoon graag dat dit nie oor die verdienstelikheid van die geleentheid of produk gaan nie. Die onderskeid tussen dienste van nie-winsgewende organisasies met kerklike verband teenoor winsmotief vorm die basis van die beleid.

Vir die advertering van produkte of dienste (bv publikasies, CD’s, kursusse en meer) kan die vriendelike LiG-span gekontak word om in LiG-tydskrif te adverteer. Sien http://lig.bybelmedia.org.za/adverteer/
Die alternatief is om advertensiespasie in Kerkbode te oorweeg. Klik hier https://kerkbode.christians.co.za/kontak-ons/

Nuus en inligting word nie twee weke direk na mekaar in VrydagNuus herhaal nie.

Enige nuus of inligting moet voor 12:00 op die Woensdag van die week van plasing per e-pos gestuur word na die kommunikasiebeampte by kommunikasie@kaapkerk.co.za vir oorweging van plasing.

Die doel van VrydagNuus is drieërlei:

  1. Algemene inligting en blootstelling aan die breë kerklike toneel
  2. Spesifieke sake op gemeentes/lidmate van toepassing
  3. Pastorale kommunikasie met gemeentes deur die kerkverband.

Vorige uitgawes van VrydagNuus:

Klik op die datum om die betrokke nuusbrief oop te maak. Ouer uitgawes van VrydagNuus is elektronies beskikbaar by: kommunikasie@kaapkerk.co.za.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015